Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych
im. ks. prof. Józefa Tischnera
przy Małopolskim Centrum
Rehabilitacji Dzieci "Solidarność"
w Radziszowie
Radziszów 32-052
ul. Podlesie 173
tel, fax: (012) 275-14-88
e-mail: zpo@zpo-radziszow.org

Szpital

32-052 Radziszów
ul. Podlesie 173
tel: (012) 275-17-51
e-mail: radziszow@poczta.onet.pl
www: http://www.mcrd.plGazetka szkolna